Tình cờ đến với nghề môi giới BĐS như 1 cái duyên đã định.

Trải qua những năm tháng dài đằng đẵng làm việc tại công ty Formosa Hà tĩnh, Môi trường công nghiệp với công việc lặp đi lặp lại, cả ngày báo cáo, đủ các loại báo cáo.   Sáng quẹt thẻ, chiều quẹt thẻ, cuối tháng lấy lương.   Dường như tôi cảm thấy bản thân mình đã trở thành cỗ máy khổng lồ, không thể nào thay đổi được.   Nhưng tôi chợt nghĩ, chẳng lẽ mình cứ như vậy sao, cứ yên ngủ [...]